Vážení partneři, vítejte na stránkách podpory GDPR pro obce a školy

NAŘÍZENÍ EU 2016/679

Obsahuje úplné znění nařízení GDPR, přehledně a strukturovaně rozdělené. Umožňuje rychlé vyhledávání v celém rozsahu nařízení, rychlý přechod na jednotlivé kapitoly, oddíly, články a jednotlivé důvody.

Odkazy jsou linkovány přímo na českou verzi evropských stránek nařízení. V případě vydané změny nebo nějaké aktualizace byste tak měli mít přístup k aktuální informaci

NAVŠTÍVIT
VÝKLAD POJMŮ

Článek obsahuje základní výčet pojmů, používaný v nařízení GDPR. Ty jsou pro snadnější pochopení doplněny stručným popisem jejich významu

NAVŠTÍVIT
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Zde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy z dané problematiky. Tyto budou postupně doplňovány nebo mohou být případně aktualizovány, dle posledních poznatků z legislativy nebo vydaných judikátů. 

NAVŠTÍVIT