Vážení partneři, vítejte na stránkách podpory GDPR pro obce a školy

Užitečné odkazy, které se vám mohou hodit

Stačí kliknout na ikonu nebo tlačítko "navštívit" a budete přesměrováni na příslušnou stránku

Ochrana osobních údajů Příručka pro knihovny

Příručka odráží stav problematiky knihoven ve vztahu k GDPR a konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z aplikace tohoto nařízení. Dle autorů by měly být informace postupně doplňovány o další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností

Navštívit

Poznatky ze stížností agendy v oblasti obcí a státní správy

Zveřejňování adresních či jiných identifikačních údajů žadatele ve zveřejněných odpovědích na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Nedůvodné zpřístupňování již neaktuálních dokumentů obsahujících osobní údaje
Neoprávněné nahlížení úředníků do registrů (např. obyvatel)
Nezabezpečení osobních údajů, jejich zpřístupnění nepovolaným osobám

navštívit

Dotazy k obcím a státní správě

Je správné, že obec zveřejnila na svých internetových stránkách osobní údaje člověka, který požádal o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Ve zvláštním zákonu, který upravuje postup v konkrétní agendě, není uveden výčet osobních údajů, které lze v této agendě zpracovávat, zejména kontaktní údaje typu mobilního čísla či emailu. Je nutné k takovým údajům získat souhlas občana? 

navštívit

K vyžadování souhlasu

Lze souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu článku 7 GDPR učinit i elektronickými prostředky, např. přes internet?
Může poskytovatel služby opakovaně žádat o souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud subjekt údajů svůj nesouhlas již dříve sdělil? Umožňuje nové GDPR skutečně takto obtěžovat se souhlasem, mnohem více, než tomu bylo doposud? Lze se tomu nějak bránit? 
Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost 
Musí dát zaměstnanec souhlas zaměstnavateli ke zpracování svých osobních údajů? 

navštívit