Vážení partneři, vítejte na stránkách podpory GDPR pro obce a školy

MODELOVÉ SITUACE DLE MINISTERSTVA VNITRA
Spisová služba, ukládání, skartace

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Činnost obecních knihoven

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Informační bezpečnost a zabezpečení

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Obecní policie

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Personální agenda

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Personální agenda-výběrové řízení

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Místní poplatky

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Pořádání kulturních akcí

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Porušení zabezpečení ochrany údajů

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Práce s daty na úřadu

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Právo na informace-přístup k údajům

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Právo na výmaz

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Souhlas se zpracováním

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Správa bytového fondu

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Správní řízení

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Tvorba předpisů a metodik

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Zveřejňování materiálů ZO a RO

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Majetkové transakce a zveřejňování

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Zveřejňování na úřední desce

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Zveřejňování na webu obce

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Zveřejňování odměn zaměstnanců

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Zveřejňování v obecním periodiku

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít
Vzorové dokumenty - vypořádání

Modelová situace zpracovalo MV ČR

Otevřít